Tag: kinh doanh online

Bí quyết bán cháy hàng qua facebook

Trong các trang mạng xã hội hiện nay, thì trang mạng xã hội Facebook chính là nguồn mang lại nhiều lượt truy cập nhất. Ở Việt Nam có khoảng 37 triệu người có tài khoản facebook. Như vậy, đây chính